Clip đã bị xóa!

Chiến Tranh Việt Nam
Ducthinh000

Ngày đăng 19-04-2007

Lịch Sử