Clip đã bị xóa!

Chiến Tranh Việt Nam

14,340

Tags: Lịch Sử, Chiến Tranh Việt Nam, thời sự

Đăng ngày 19-04-2007

Lịch Sử

Bình luận (3)