Clip đã bị xóa!

Chien Tranh Viet Nam--[Nhung Dieu Chua Biet Ve Chien Tranh Viet Nam-Tap 03_bi mat cua con nguoi]--.

Chien Tranh Viet Nam--[Nhung Dieu Chua Biet Ve Chien Tranh Viet Nam-Tap 03_bi mat cua con nguoi]--.
yeuphimvocung

Ngày đăng 02-03-2009

Chien Tranh Viet Nam--[UNKNOWN IMAGER THE VIETNAM WAR_Nhung Dieu Chua Biet Ve Chien Tranh Viet Nam-Tap 03_bi mat cua con nguoi]--.