Chiến sĩ nhảy hip hop - Đội Hòn Ngư

Đăng ngày 26-12-2008
Chúng tôi là chiến sĩ ngày 20/12/2008, tiết mục nụ cười chiến sĩ lần này là các chiến sĩ đội Hòn Ngư biểu diễn tiết mục nhayt hip hop vừa sôi động lại vừa hấp dẫn

Bình luận (0)