Sorry, this video is not available in your country.

Chiến sĩ nhảy hip hop - Đội Hòn Ngư

hongvan83

Tags: Chúng tôi là chiến sĩ ngày 20/12/2008, Chiến sĩ nhảy hip hop, Đội Hòn Ngư

Đăng ngày 26-12-2008

Chúng tôi là chiến sĩ ngày 20/12/2008, tiết mục nụ cười chiến sĩ lần này là các chiến sĩ đội Hòn Ngư biểu diễn tiết mục nhayt hip hop vừa sôi động lại vừa hấp dẫn
Đọc thêm

Bình luận (0)