Clip đã bị xóa!

Chiến sĩ nhảy hip hop - Đội Hòn Ngư

Chiến sĩ nhảy hip hop - Đội Hòn Ngư
hongvan83

Ngày đăng 26-12-2008

Chúng tôi là chiến sĩ ngày 20/12/2008, tiết mục nụ cười chiến sĩ lần này là các chiến sĩ đội Hòn Ngư biểu diễn tiết mục nhayt hip hop vừa sôi động lại vừa hấp dẫn