Clip đã bị xóa!

Chiến tranh Thế Giới thứ 3 ?

Chiến tranh Thế Giới thứ 3 ?
henry_c

Ngày đăng 04-09-2008

Hình ảnh đồ họa 3D trên game mô phỏng cuộc chiến tàn khốc trong Chiến tranh Thế Giới thứ 3.