Clip đã bị xóa!

Chiến tranh Việt Nam
Ducthinh000

Ngày đăng 19-04-2007

Lích Sử