Clip đã bị xóa!

Chiến tranh Việt Nam- Dấu ấn một thời phần 1-2

Chiến tranh Việt Nam- Dấu ấn một thời phần 1-2
smallwitch

Ngày đăng 25-12-2007

Phim tài liệu