Chiến tranh Việt Nam- Dấu ấn một thời phần 1-2

Đăng ngày 25-12-2007
Phim tài liệu

Bình luận (3)