Chiều lên Bản Thượng

Đăng ngày 24-02-2008
Tiết mục văn nghệ gây quỹ giúp học sinh nghèo vui xuân.
Trường THCS Trương Gia Mô
Châu Đốc - An Giang

Bình luận (5)