Clip đã bị xóa!

Chim Chòe lửa
khoenchichchoe

Ngày đăng 04-09-2008

em nó vừa hót vừa đánh đuôi