Clip đã bị xóa!

Chim Chòe lửa

khoenchichchoe

12,008

Tags: lửa

Đăng ngày 04-09-2008

em nó vừa hót vừa đánh đuôi

Bình luận (4)