Clip đã bị xóa!

Chim gõ kiến đánh nhau với rắn

Chim gõ kiến đánh nhau với rắn
hoangson

Ngày đăng 11-08-2010

Trên một thân cây to, chú gõ kiến chăm chỉ bắt mồi thì bỗng dưng con rắn xuất hiện.