Clip đã bị xóa!

Chim trắng mồ côi - Đêm ngàn sao 2 - Đan Trường & Cẩm Ly

Chim trắng mồ côi - Đêm ngàn sao 2 - Đan Trường & Cẩm Ly
thanhlinh260789

Ngày đăng 11-08-2009

Chim trắng mồ côi - Đêm ngàn sao 2 - Đan Trường & Cẩm Ly Đan Trường lần nào hát bài này cũng hôn lên má của Cẩm Ly hết á!