Clip đã bị xóa!

Chim ưng săn rắn nước
samvoi

Ngày đăng 26-02-2013

Rắn biển là loài rắn sống chủ yếu ở dưới nước. Song do với đặc tính mắt tinh, tai thính của mình, khi vừa thấy chú rắn ngoi lên mặt nước, là chim ưng chộp lấy cơ hội 'tóm sống' con mồi mang về tổ cho đàn chim con đang đói. Đúng là quy luật sinh tồn của thiên nhiên.