Chim ưng săn rắn nước

Đăng ngày 26-02-2013
(Theo Nat Geo Wild) - Rắn biển là loài rắn sống chủ yếu ở dưới nước. Song do với đặc tính mắt tinh, tai thính của mình, khi vừa thấy chú rắn ngoi lên mặt nước, là chim ưng chộp lấy cơ hội 'tóm sống' con mồi mang về tổ cho đàn chim con đang đói. Đúng là quy luật sinh tồn của thiên nhiên.

Bình luận (0)