Sorry, this video is not available in your country.

Chim ưng săn rắn nước

0

Tags: Chim ưng, đại bàng, động vật, loài rắn, loài chim

Nguồn media: Nat Geo Wild

Đăng ngày 26-02-2013

Rắn biển là loài rắn sống chủ yếu ở dưới nước. Song do với đặc tính mắt tinh, tai thính của mình, khi vừa thấy chú rắn ngoi lên mặt nước, là chim ưng chộp lấy cơ hội 'tóm sống' con mồi mang về tổ cho đàn chim con đang đói. Đúng là quy luật sinh tồn của thiên nhiên.
Đọc thêm

Bình luận (0)