Clip đã bị xóa!

Chimsedinang Vs Thần Đồng 9x Trung Quốc (Trận 1)

Hoàng Anh Sơn

3,557

Tags: Chimsedinang Vs Thần Đồng 9x Trung Quốc, chim se di nang, chim sẻ đi nắng, AOE, aoe

Đăng ngày 30-12-2011

Chimsedinang Vs Thần Đồng 9x Trung Quốc

Bình luận (0)