China's Got Talent - Vô bút phi thư

Tags: China's, Got, Talent, , bút, phi, thư
Đăng ngày 21-04-2012
Đây cũng là một nghệ thuật vẽ chữ rất hay.....

Bình luận (0)