Clip đã bị xóa!

China's Got Talent - Vô bút phi thư

China's Got Talent - Vô bút phi thư
nguyenvu2010

Ngày đăng 21-04-2012

Đây cũng là một nghệ thuật vẽ chữ rất hay.....