Chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp

Đăng ngày 23-02-2009
Trước tình hình người lao động bị thất nghiệp nhiều trong thời gian qua chính phủ đã yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội trình chính sách hỗ trợ với người thất nghiệp

Bình luận (0)