Chó đớp bóng bay

Tags: hài

Đăng ngày 31-05-2008
Ôi kìa!xem chú chó này đang làm gì kìa.Chú ta đang chơi nhạc chăng.

Bình luận (0)