Clip đã bị xóa!

Chó hát!
pinkarmy007

Ngày đăng 26-03-2009

Bộ mặt dễ thương của chú chó được làm nổi bật bởi cái miệng chúm chím như nói điều gì.