Sorry, this video is not available in your country.

Chó mèo biết nói

Lê Nguyễn

Tags: funny, fun, hài hước, cat, mèo, dog, chó

Đăng ngày 09-03-2007

Coi rất buồn cười phải không? Chúc các bạn vui

Bình luận (5)