Clip đã bị xóa!

Cho vào đi anh, đừng có câu giờ

1,778

Tags: Cho vào đi anh, đừng có câu giờ

Đăng ngày 16-11-2008

Nào, cho vào đi anh, sao cứ câu giờ thế? Có vấn đề gì đâu? Em tình nguyện bảo anh cho nó vào mà. Anh...

Bình luận (0)