Sorry, this video is not available in your country.

Cho vào đi anh, đừng có câu giờ

Tags: Cho vào đi anh, đừng có câu giờ

Đăng ngày 16-11-2008

Nào, cho vào đi anh, sao cứ câu giờ thế? Có vấn đề gì đâu? Em tình nguyện bảo anh cho nó vào mà. Anh...

Bình luận (0)