Clip đã bị xóa!

Chọc dao giữa các ngón tay

Chọc dao giữa các ngón tay
hoangson

Ngày đăng 11-03-2012

Biểu diễn chọc dao giữa các ngón tay khiến người xem rùng mình.