Chơi Piano bằng bàn phím

Đăng ngày 06-08-2008
Một ngày, bạn tôi, Hoàng, giới thiệu cho tôi Ballade
Pour Adeline. Tôi đã say mê nó và cố gắng chơi nó trên
HappyEO, một công cụ mà tôi ưa thích với khả năng biến
máy tính thành đàn organ. Mặc dù tôi chơi không tốt,
nhưng tôi mong các bạn sẽ xem clip này một lần để cảm
nhận sự khác biệt của cây đàn HappyEO kì diệu.

Bình luận (4)