Clip đã bị xóa!

Chơi đàn tranh bằng iPad

Chơi đàn tranh bằng iPad
nguyenvu2010

Ngày đăng 19-03-2012

Nhiều nhạc cụ đã được đưa lên iPad như đàn piano, ghita, trống... nhưng với đàn tranh có lẽ đây là lần đầu tiên được thể hiện trên thiết bị số này.