Sorry, this video is not available in your country.

Chơi đàn tranh bằng iPad

Tags: IPad, Chơi đàn tranh bằng iPad

Đăng ngày 19-03-2012

Nhiều nhạc cụ đã được đưa lên iPad như đàn piano, ghita, trống... nhưng với đàn tranh có lẽ đây là lần đầu tiên được thể hiện trên thiết bị số này.

Bình luận (0)