Chơi đàn tranh bằng iPad

Đăng ngày 19-03-2012
Nhiều nhạc cụ đã được đưa lên iPad như đàn piano, ghita, trống... nhưng với đàn tranh có lẽ đây là lần đầu tiên được thể hiện trên thiết bị số này.

Bình luận (0)