Clip đã bị xóa!

Chữ Hòa Trong Đạo Phật (Phần 2-2)

Chữ Hòa Trong Đạo Phật (Phần 2-2)
thichngotam2008

Ngày đăng 15-09-2008

Giảng Tại Đạo Tràng Phổ Hòa,Hoa Kỳ, ngày 15/06/2007