Clip đã bị xóa!

Chu Teu (little Teu)
quynhpianist

Ngày đăng 30-10-2008

Quyen Van Minh & Quyen Thien Dac in liveshow. (Jazz song Hong Band)