Chú chó khóc bên mộ chủ :(

Đăng ngày 24-04-2013
Bạn đã bao giờ chứng kiến một chú chó khóc bao giờ chưa. Đây là điều có khi con người cũng chưa làm được.

Bình luận (0)