Clip đã bị xóa!

Chú chó khóc bên mộ chủ :(

Chú chó khóc bên mộ chủ :(
Khong_xem_thi_phi

Ngày đăng 24-04-2013

Bạn đã bao giờ chứng kiến một chú chó khóc bao giờ chưa. Đây là điều có khi con người cũng chưa làm được.