Sorry, this video is not available in your country.

Chú chó khóc bên mộ chủ :(

Khong_xem_thi_phi

Tags: chó, cún, khóc, trung thành, mộ chủ, động vật, cảm động

Đăng ngày 24-04-2013

Bạn đã bao giờ chứng kiến một chú chó khóc bao giờ chưa. Đây là điều có khi con người cũng chưa làm được.

Bình luận (0)