Chú mèo lười nằm dài trên máy tập chạy

Đăng ngày 01-04-2013
Cứ mỗi khi được đặt vào máy tập, là chú mèo lại muốn nằm ra.

Bình luận (0)