Sorry, this video is not available in your country.

Chú mèo lười nằm dài trên máy tập chạy

Tags: Chú mèo lười nằm dài trên máy tập chạy, funny, hài hước, loài mèo

Đăng ngày 01-04-2013

Cứ mỗi khi được đặt vào máy tập, là chú mèo lại muốn nằm ra.

Bình luận (0)