Clip đã bị xóa!

Chúc Mừng Sinh Nhật
vandung_1988

Ngày đăng 11-03-2009

Bài hát này gửi tặng người tôi yêu thương nhất!