Sorry, this video is not available in your country.

Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United

minhtuana1

Tags: c1, Champions League, chung kết, bóng đá, thể thao, Bayern Munich, Manchester United

Đăng ngày 01-06-2007

Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United

Bình luận (12)

Xem thêm bình luận