Clip đã bị xóa!

Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United

Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United
minhtuana1

Ngày đăng 01-06-2007

Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United