Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United

Đăng ngày 01-06-2007
Chung kết C1 1999 giữa Bayern Munich và Manchester United

Bình luận (13)