Clip đã bị xóa!

Chung kết Đồ Rê Mí 2011: Phép lạ - Các thí sinh & Đoan Trang

Chung kết Đồ Rê Mí 2011: Phép lạ - Các thí sinh & Đoan Trang
do_re_mi

Ngày đăng 19-09-2011

Đồ Rê Mí, món ăn tinh thần không thể thiếu của trẻ em Việt Nam.