Sorry, this video is not available in your country.

Chung kết Đồ Rê Mí 2011: Phép lạ - Các thí sinh & Đoan Trang

do_re_mi

Tags: đồ rê mí 2011, chung kết đồ rê mí 2011, ca nhạc thiếu nhi, tramysusi

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 19-09-2011

Đồ Rê Mí, món ăn tinh thần không thể thiếu của trẻ em Việt Nam.

Bình luận (0)