Sorry, this video is not available in your country.

Chung kết Người dẫn chương trình truyền hình - Phần mở đầu

Tags: Người dẫn chương trình truyền hình, cánh én, én vàng, hồng phượng, quỳnh trâm

Đăng ngày 17-08-2007

Chung kết tìm cánh én vàng nối kết mọi người

Bình luận (0)