Sorry, this video is not available in your country.

Chuyện cây khế, Hải Ninh đọc cho các cháu nhỏ và bé Quang Minh nghe

ninhvuhalong74

Tags: Đọc chuyện cho bé nghe

Đăng ngày 17-05-2008

Mỗi ngày một câu chyện hay, đọc cho con nghe, hôm nay mình đọc chuyện cây khế.

Bình luận (0)