Chuyện cổ tích về những cánh rừng già

Đăng ngày 26-07-2012
Rậm rạp, tối tăm, bí ẩn, một vùng đất vượt thời gian nơi thực tế còn bất ngờ hơn cả thần thoại. Trong chương trình này, nói về rừng Amazon, khu rừng lớn nhất thế giới.

Bình luận (0)