Clip đã bị xóa!

Chuyện đêm muộn - Phương Thanh

Chuyện đêm muộn - Phương Thanh
chuyen_dem_muon

Ngày đăng 21-08-2012

Chuyện đêm muộn - Phương Thanh: Đối thoại với Lê Hoàng.