Clip đã bị xóa!

Chuyện một người đi - Lý Diệu Linh & Lưu Chí Vỹ

Chuyện một người đi - Lý Diệu Linh & Lưu Chí Vỹ
moitinhdaukiss

Ngày đăng 10-12-2010

Album Vol 1 Chỉ còn là kỷ niệm