Clip đã bị xóa!

Chuyện về đảo Sinh Tồn

Chuyện về đảo Sinh Tồn
vietnam.today

Ngày đăng 04-05-2009

Chuyện về đảo Sinh Tồn ở Trường Sa