Chuyện về loài rắn - Phần 2

Đăng ngày 14-01-2009
Hầu hết các nhà nghiên cứu về loài rắn đều công nhận rằng da rắn là đẹp nhất trong muôn loài từ màu sắc về cấu tạo. Theo ngôn ngữ hội họa mỹ thuật thì đây là một tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên

Bình luận (1)