Sorry, this video is not available in your country.

Chuyện về loài rắn - Phần 2

vietnamtravel

Tags: Việt Nam đất nước con người, Chuyện về loài rắn - Phần 2, du lịch Việt Nam

Đăng ngày 14-01-2009

Hầu hết các nhà nghiên cứu về loài rắn đều công nhận rằng da rắn là đẹp nhất trong muôn loài từ màu sắc về cấu tạo. Theo ngôn ngữ hội họa mỹ thuật thì đây là một tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên
Đọc thêm

Bình luận (1)