Clip đã bị xóa!

Chuyện về loài rắn - Phần 2

Chuyện về loài rắn - Phần 2
vietnamtravel

Ngày đăng 14-01-2009

Hầu hết các nhà nghiên cứu về loài rắn đều công nhận rằng da rắn là đẹp nhất trong muôn loài từ màu sắc về cấu tạo. Theo ngôn ngữ hội họa mỹ thuật thì đây là một tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên