Sorry, this video is not available in your country.

Clip Tấm Cám

thxthanh3893

Tags: Đóng kịch, Tấm Cám, Trần Đại Nghĩa, 2010-2011

Đăng ngày 11-10-2010

Truyện cổ tích Tấm Cám dc các bạn học sinh lớp chuyên toán trường Trần Đại Nghĩa đóng vào niên học 2010-2011

Bình luận (1)