Clip đã bị xóa!

Clip đuổi chém nhau ngoài đường

Clip đuổi chém nhau ngoài đường
a_lo_xo

Ngày đăng 07-05-2011

TP HCM Cầm dao chém nhau như trong phim tại Quận Bình Tân!