Clip hài: Bắt được thám báo - Bình Trọng - Quang Thắng

Đăng ngày 14-11-2008
Chúng tôi là chiến sĩ lần này sẽ đưa tới clip hài do 2 nghệ sĩ Bình Trọng và Quang Thắng diễn xuất trong clip hài Bắt được thám báo nên được nghỉ phép

Bình luận (0)