Clip đã bị xóa!

Clip hài: Bắt được thám báo - Bình Trọng - Quang Thắng

Clip hài: Bắt được thám báo - Bình Trọng - Quang Thắng
hongvan83

Ngày đăng 14-11-2008

Chúng tôi là chiến sĩ lần này sẽ đưa tới clip hài do 2 nghệ sĩ Bình Trọng và Quang Thắng diễn xuất trong clip hài Bắt được thám báo nên được nghỉ phép