Sorry, this video is not available in your country.

Clip hài: Đánh ghen nhầm - Các nghệ sỹ

hongvan83

Tags: Chúng tôi là chiến sĩ 06/12/2008, Clip hài, Đánh ghen nhầm, Các nghệ sỹ

Đăng ngày 12-12-2008

Chúng tôi là chiến sĩ 06/12/2008 giới thiệu các nghệ sỹ Minh Thông, Vũ Trang và Thiên Kiều biểu diễn clip hài đánh ghen

Bình luận (0)