Clip hài: Đánh ghen nhầm - Các nghệ sỹ

Đăng ngày 12-12-2008
Chúng tôi là chiến sĩ 06/12/2008 giới thiệu các nghệ sỹ Minh Thông, Vũ Trang và Thiên Kiều biểu diễn clip hài đánh ghen

Bình luận (0)