Clip đã bị xóa!

Clip hài: Đánh ghen nhầm - Các nghệ sỹ

Clip hài: Đánh ghen nhầm - Các nghệ sỹ
hongvan83

Ngày đăng 12-12-2008

Chúng tôi là chiến sĩ 06/12/2008 giới thiệu các nghệ sỹ Minh Thông, Vũ Trang và Thiên Kiều biểu diễn clip hài đánh ghen