Clip hài: Ngoại ngữ trong quận đội - Quốc Trượng - Tự Long

Đăng ngày 14-11-2008
Chúng tôi là chiến sĩ lần này trong tiết mục chiến sĩ và những người bạn sẽ đem đến nụ cười thoải mái cho các bạn qua sự biểu diễn của 2 nghệ sĩ Quốc Trượng và Tự Long qua clip hài Ngoại ngữ trong quân đội

Bình luận (1)