Sorry, this video is not available in your country.

Clip hài: Ngoại ngữ trong quận đội - Quốc Trượng - Tự Long

hongvan83

Tags: Clip hài, Ngoại ngữ trong quận đội, Quốc Trượng, Tự Long, chúng tôi là chiến sĩ

Đăng ngày 14-11-2008

Chúng tôi là chiến sĩ lần này trong tiết mục chiến sĩ và những người bạn sẽ đem đến nụ cười thoải mái cho các bạn qua sự biểu diễn của 2 nghệ sĩ Quốc Trượng và Tự Long qua clip hài Ngoại ngữ trong quân đội
Đọc thêm

Bình luận (1)