Clip đã bị xóa!

Clip hài: Vấn đề tình cảm - Chiến Thắng & Bình Trọng

Clip hài: Vấn đề tình cảm - Chiến Thắng & Bình Trọng
hongvan83

Ngày đăng 10-11-2008

Vấn đề tình cảm được thể hiện qua hai nghệ sĩ một bên là nhiệm vụ, một bên là tình yêu của chiến sĩ