Sorry, this video is not available in your country.

Clip hài: Vấn đề tình cảm - Chiến Thắng & Bình Trọng

hongvan83

Tags: Clip hài, Vấn đề tình cảm, Chiến Thắng, Bình Trọng, chúng tôi là chiến sĩ

Đăng ngày 10-11-2008

Vấn đề tình cảm được thể hiện qua hai nghệ sĩ một bên là nhiệm vụ, một bên là tình yêu của chiến sĩ

Bình luận (0)