Clip đã bị xóa!

Clip hát chế xót xa về Bụi đời chợ Lớn

Clip hát chế xót xa về Bụi đời chợ Lớn
funny4real

Ngày đăng 11-06-2013

Chàng trai đã chế bài hát sau khi thông tin bộ phim 'Bụi đời chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn.