Clip đã bị xóa!

Clip nuôi dạy con của gia đình 2013

Clip nuôi dạy con của gia đình 2013
cachdaycon

Ngày đăng 05-01-2013

Hãy Tôn trọng trẻ đúng cách: Nhớ các việc bạn làm với con bây giờ sẽ là những gì con của bạn sẽ làm với bạn về sau. Điều này áp dụng cho cả những điều bạn nói và cách bạn truyền đạt cho con. Nếu không muốn con nói “Bố/mẹ tránh ra!” khi bạn làm vướng đường trẻ, thì hãy nói “Con làm ơn tránh đường cho bố/mẹ với” một cách lịch sự và tôn trọng trẻ. Đừng quát lên với trẻ nếu như bạn không muốn trẻ cũng sẽ quát lên với mình. Tôn trọng con không chỉ dạy cho con biết tôn trọng người khác, mà còn giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng. Đừng làm trẻ xấu mặt ở nơi công cộng, thay vào đó, đưa trẻ tới một góc riêng tư và giải thích tại sao hành động của con là chưa được. Hãy để trẻ tự làm những việc trong mức độ có thể của trẻ, miễn bởi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và khi dạy con nên tránh dùng những từ ngữ như là “cứng đầu”, “hư hỏng”,… Xem thêm mẹo cách dạy con: http://www.omovietnam.com/category/nang-d%E1%BB%99ng-cung-be/ http://www.omovietnam.com/tag/d%E1%BA%A1y-con/

Đọc thêm