Clip đã bị xóa!

Clip truyền tải yêu thương ý nghĩa

Clip truyền tải yêu thương ý nghĩa
lotusbeo

Ngày đăng 13-06-2012

Bạn nghĩ sao sau khi xem clip này? Đây là một video clip mang đầy tính nhân văn và giáo dục. Nó cũng là một triết lý sống tốt đẹp mà con người cần nuôi dưỡng, hay đơn giản hơn thì đó là một bài học đạo đức nhẹ nhàng cho thế hệ trẻ.