Cô Đôi Thượng Ngàn

Đăng ngày 23-02-2009
Thanh đồng Nguyễn Thanh Tâm đại vì gia chủ Bùi Thị Việt, hầu giá Cô Đôi Thượng Ngàn Sơn Tinh Công Chúa Bồng Lai tại bản đền Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang, ngày 2/11 âm lịch năm Mậu Tí

Bình luận (1)