Clip đã bị xóa!

Có anh về
Vpop

Ngày đăng 24-10-2008

Có anh về với tiếng cười gió trước thềm...được biểu diễn trong chương trình chúng tôi là chiến sĩ