Sorry, this video is not available in your country.

Cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn

Tags: cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn, cách dùng thuốc, các loại bệnh, kháng sinh

Nguồn media: VTV

Đăng ngày 07-09-2013

Kháng sinh là những chất tự nhiên được tiết ra bởi vi khuẩn và nấm để diệt các vi khuẩn khác đang giành ăn những nguồn dinh dưỡng bị giới hạn. (Những kháng sinh được dùng để điều trị cho người ta hiện nay tiêu biểu là các chất dẫn xuất từ những sản phẩm tự nhiên này). Các nhà khoa học đã phát hoảng khi phát hiện rằng một số vi khuẩn trở nên đề kháng với kháng sinh nhờ các loại thay đổi khác nhau, hay đột biến trong DNA của chúng.

Bệnh viện đã trở thành một đất sinh dưỡng cho các vi khuẩn chống thuốc kháng sinh. Những vi khuẩn này sinh sôi nảy nở trong một môi trường đầy ắp bệnh nhân có hệ thống miễn dịch yếu và ở đó các loại kháng sinh đã loại bỏ các vi khuẩn cạnh tranh với thuốc mà không có sức chống lại thuốc.

Những vi khuẩn đề kháng với các loại thuốc kháng sinh hiện đại thậm chí còn được tìm thấy trong xác đông lạnh của những người đã chết từ lâu trước khi những kháng sinh này được khám phá hoặc được tổng hợp.
Đọc thêm