Clip đã bị xóa!

Cô gái "Cởi đồ trên phố" là một bài hát

Cô gái "Cởi đồ trên phố" là một bài hát
a_lo_xo

Ngày đăng 14-05-2011

Hãy cùng nghe và xem clip nhé