Sorry, this video is not available in your country.

Cô gái giả mặt Michael Jackson

Tran Thi Mai Lien

Tags: Cô gái giả mặt Michael Jackson

Đăng ngày 11-09-2012

Cô gái này đã dán băng dính lên mặt để giả làm mặt của Michael Jackson và thực sự trông khá giống.

Bình luận (0)