Cô gái giả mặt Michael Jackson

Đăng ngày 11-09-2012
Cô gái này đã dán băng dính lên mặt để giả làm mặt của Michael Jackson và thực sự trông khá giống.

Bình luận (0)