Clip đã bị xóa!

Cô gái tưới đậu
BlogCailuong

Ngày đăng 14-02-2008

Ca cổ: CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU Tác giả: Trần Nam Dân Biểu diễn: NSUT Thanh Tuấn & NSUT Thanh Kim Huệ