Sorry, this video is not available in your country.

Cô gái tưới đậu

BlogCailuong

Tags: ca cổ, cailuong, Trần Nam Dân, Thanh Kim Huệ, Thanh Tuấn

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 14-02-2008

Ca cổ: CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU
Tác giả: Trần Nam Dân
Biểu diễn: NSUT Thanh Tuấn & NSUT Thanh Kim Huệ

Bình luận (2)