Cô gái tưới đậu

Đăng ngày 14-02-2008
Ca cổ: CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU
Tác giả: Trần Nam Dân
Biểu diễn: NSUT Thanh Tuấn & NSUT Thanh Kim Huệ

Bình luận (2)